Διαχείριση κρίσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Διαχείριση κρίσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει καθημερινά όλο και περισσότερες προκλήσεις και κινδύνους. Η νέα πραγματικότητα δοκιμάζει την αντοχή, την προσαρμοστικότητα και την αποτελεσματικότητα των ηγετών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Η απρόσκοπτη λειτουργία της παρά τις νέες κρίσεις που προκύπτουν. Γι’ αυτό και στο μέλλον πρέπει να αποδείξει ότι είναι προσαρμόσιμη και βιώσιμη.

Κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα

Δομικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, στην αγορά και στον τρόπο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας επιφέρουν αντίστοιχες αλλαγές και στην ισορροπία της λειτουργίας των εταιριών. Έτσι, χρειάζονται άμεση ανταπόκριση από την πλευρά τους, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να αποφύγουν τη διακοπή λειτουργίας της. Η ανάπτυξη δεδομένων και η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών, θα συμβάλλουν στην προσαρμογή τους στην νέα κατάσταση.

Προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει καθημερινά προκλήσεις που έχουν διαφορετική αιτία:

·        η εύθραυστη ανθεκτικότητά της: παρατηρούμε συχνά διακοπές στην παγκόσμια λειτουργία της λόγω ειδικών συνθηκών που προκύπτουν σε διαφορετικές χώρες

·        οι κοστοβόροι χειρισμοί: οι εταιρίες για να αποφύγουν τη διακοπή της λειτουργίας της αναλαμβάνουν τα επιπλέον κόστη

·        οι μη βιώσιμες λειτουργίες: η έλλειψη εκσυγχρονισμού της έχει επιφέρει και πρακτικές που δεν είναι, πλέον, βιώσιμες

·        η έλλειψη νέων ταλέντων: με αποτέλεσμα την υψηλή εξάρτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με το εργατικό δυναμικό

·        η έλλειψη προσαρμοστικότητας: κάνει πιο δύσκολη την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση

·        τα ακριβά τεχνολογικά συστήματα: τα συστήματα παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αυξημένο κόστος, είναι δύσκολα προσαρμόσιμα στις αλλαγές και «κουβαλούν» παθογένειες παλαιότερων συστημάτων

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να βρουν λύσεις ώστε να αποφύγουν τις οικονομικές και λειτουργικές προκλήσεις. Με τη χρήση ειδικών εφαρμογών που υποστηρίζουν νέες τεχνολογίες, όπως την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση, για να εξασφαλίσουν τον πλήρη και διαφανή έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, με τη δημιουργία πρακτικών που θα στηρίξουν την εφοδιαστική αλυσίδα για να αντέξει στο χρόνο.

Πέντε δράσεις για άμεσα αποτελέσματα

Μια εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε πέντε άμεσες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για τυχόν παύσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας:

-παροχή νέων τρόπων εργασίας, που θα υποστηρίξουν το εργατικό δυναμικό και την παραγωγικότητα

 -οργάνωση και παρουσίαση των διαθέσιμων δεδομένων με ακρίβεια σχετικά με τα στοιχεία της ζήτησης, της κατάστασης μεταφοράς και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων

-καταμερισμός των εργασιών και προτεραιοποίηση της ζήτησης με αναλυτικές λεπτομέρειες για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν

  -δημιουργία ομάδας πωλήσεων και ομάδας ειδικών χειρισμών, ώστε να γίνει καταμερισμός και εξειδικευμένη διαχείριση του σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας

-δημιουργία σεναρίων και προσομοιώσεων για τη βελτιστοποίηση διαχείρισης μελλοντικών καταστάσεων και προκλήσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους

H Jungheinrich & τα συστήματα logistics για την εφοδιαστική αλυσίδα

Η συνεχής διακοπή της διανομής των προϊόντων παγκοσμίως, η αύξηση των ελέγχων στα σύνορα και η ελλιπής ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των χώρων είναι χαρακτηριστικά που παρατηρούμε στα logistics.

Το μόνο που έχουν να κάνουν άμεσα οι επιχειρήσεις είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και η ανανέωση των συστημάτων logistics, ώστε να πετύχουν:

-αύξηση της απεικόνισης των λειτουργιών τους

-αύξηση της προσαρμοστικότητάς τους

-καλύτερη επικοινωνία

-υποστήριξη του εργατικού δυναμικού

-άμεση σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα

Η Jungheinrich παρέχει custom λύσεις για τις εταιρίες κάθε τύπου, προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα παροχής υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα. Ανακαλύψτε τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση και διαχείριση των καθημερινών προκλήσεων. 

Βρήκατε ενδιαφέρον το νέο μας άρθρο με τίτλο «Διαχείριση κρίσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα»;

Διαβάστε περισσότερα κείμενα που αφορούν την ανάπτυξη της επιχείρησής σας στο blog της Jungheinrich.