www.jungheinrich-shop.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποδοχή των Όρων Χρήσης 

Η «JUNGHEINRICH HELLAS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής «JUNGHEINRICH») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.jungheinrich-shop.gr (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής «το Υλικό»), με σκοπό τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της JUNGHEINRICH, μέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου να ενημερώνονται για τα προϊόντα της JUNGHEINRICH και να προβαίνουν σε αγορές προϊόντων της τελευταίας.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής «οι Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της JUNGHEINRICH και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού (εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες»). Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η JUNGHEINRICH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Στους Όρους Χρήσης αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης (όπως π.χ. Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων), οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίο όλο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν τους ανηλίκους από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Η JUNGHEINRICH ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ JUNGHEINRICH ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της JUNGHEINRICH, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη.

Η JUNGHEINRICH με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της JUNGHEINRICH, καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η JUNGHEINRICH ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο εφαρμόζονται οι Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων.

Εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι το Υλικό ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@Jungheinrich.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το Υλικό ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε Χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η JUNGHEINRICH σκοπεύει να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στις συγκεκριμένες χώρες. Ο Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Η JUNGHEINRICH, που είναι ελληνική εταιρεία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Η JUNGHEINRICH δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Διαδικτυακός Τόπος, το Υλικό, τα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο από τοποθεσία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

Υπηρεσίες και Προϊόντα Τρίτων

Τα προϊόντα ή/ και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι είναι και οι δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων. Οι πάροχοι των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τις διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και ευθύνονται αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι η JUNGHEINRICH δεν εγγυάται και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και το σύννομο των πληροφοριών που παρέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο από τρίτους σχετικά με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες τους.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων εκτός της JUNGHEINRICH. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η JUNGHEINRICH δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια αυτών των τόπων και δεν ευθύνεται για τη λειτουργία, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν, για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτούς. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο του Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της JUNGHEINRICH, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

O Διαδικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του, καθώς και το Υλικό που κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτόν αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία της JUNGHEINRICH ή/ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως «JUNGHEINRICH») ή κατά περίπτωση των προμηθευτών ή/ και δικαιοπάροχων της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην JUNGHEINRICH ή κατά περίπτωση στους προμηθευτές ή δικαιοπαρόχους αυτής και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον Χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η JUNGHEINRICH, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και επί του Υλικού, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων, η JUNGHEINRICH του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τον Διαδικτυακό Τόπο και το Υλικό και εν γένει όπως χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού του Διαδικτυακού Τόπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της JUNGHEINRICH από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση της JUNGHEINRICH. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Διαδικτυακός Τόπος να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Διαδικτυακού Τόπου, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της JUNGHEINRICH.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον Διαδικτυακό Τόπο, το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το Υλικό του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον Διαδικτυακό Τόπο σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της JUNGHEINRICH.

Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων της JUNGHEINRICH ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της JUNGHEINRICH ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την JUNGHEINRICH, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής της JUNGHEINRICH να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν ο Χρήστης θεωρεί ότι μέσω του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει την JUNGHEINRICH, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@Jungheinrich.gr, προσδιορίζοντας το τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Για τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου, και συγκεκριμένα για την πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού, θα πρέπει ο Χρήστης να είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και, εφ’ όσον ενεργεί στο όνομα νομικού προσώπου, να διαθέτει τη νόμιμη εξουσία εκπροσώπησης, καθώς επίσης και να έχει αποδεχθεί προηγουμένως τους Όρους Χρήσης, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Ηλεκτρονικών Πωλήσεων.

Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει την καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων είτε μέσω της διαδικασίας πραγματοποίησης αγοράς χωρίς εγγραφή είτε μέσω της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού. Ο Χρήστης συμπληρώνει μόνος του τα στοιχεία του στον Διαδικτυακό Τόπο (ονοματεπώνυμό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση παράδοσης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός κινητού τηλεφώνου) και στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού επιλέγει και κωδικό πρόσβασης («password»). Συναφώς, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι τα ανωτέρω στοιχεία (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής») είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη. Ως προς την εν γένει διαχείριση των ανωτέρω Δεδομένων Εγγραφής εφαρμόζεται και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού, ο Χρήστης δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, έτσι ώστε αυτά να είναι πάντα αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη. Εάν ο Χρήστης παρέχει Δεδομένα Εγγραφής αναληθή, ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή, η JUNGHEINRICH έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να παύσει τον λογαριασμό του και να αρνηθεί ή/και εμποδίσει κάθε και όλες τις παρούσες ή μελλοντικές χρήσεις των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου.

Η πρόσβαση του Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο μέσω του λογαριασμού του θα γίνεται κάθε φορά με την καταχώρηση του email του και του κωδικού πρόσβασης (password) που θα του ζητηθεί να δημιουργήσει κατά τα ανωτέρω. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι σε κάθε περίπτωση θα επιλέγει έναν ισχυρό και ασφαλή κωδικό πρόσβασης.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Χρήστη σε τρίτα πρόσωπα του e-mail και του κωδικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα διατηρεί τα στοιχεία αυτά εμπιστευτικά, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού του, εκτός αν επιλέξει να τον κλείσει ή αναφέρει κακόπιστη χρήση ή παραβίαση αυτού.

Η JUNGHEINRICH δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί στον Χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την JUNGHEINRICH σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού του ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι Χρήστες, είτε εγγεγραμμένοι είτε όχι, αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι Χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της JUNGHEINRICH ή τρίτων

 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της JUNGHEINRICH

 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο,

 • δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τη JUNGHEINRICH διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο

 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο

 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (sourcecode) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης

 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο

 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η JUNGHEINRICH θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό

 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Διαδικτυακό Τόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς

 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους.

 • θα πληροφορούν την JUNGHEINRICH αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από το Χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της JUNGHEINRICH. Η JUNGHEINRICH δεν εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους Χρήστες. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης η JUNGHEINRICH θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην δημιουργεί ή να παρέχει τρόπους, με τους οποίους η συμμετοχή στον Διαδικτυακό Τόπο θα μπορούν να πραγματοποιούνται από άλλους διαδικτυακούς τόπους ή με τρόπο που δεν εγκρίνεται από την JUNGHEINRICH. Ο Χρήστης δεσμεύεται και συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο μη εγκεκριμένη από την JUNGHEINRICH, με την οποία θα επηρεάζεται ο Διαδικτυακός Τόπος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι όροι της οποίας ισχύουν ως αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης. Εκεί μπορείτε να βρείτε και περισσότεερς πληροφορίες αναφορικά με τα cookies.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Η JUNGHEINRICH καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι η JUNGHEINRICH δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Διαδικτυακός Τόπος και η JUNGHEINRICH δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο Χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο.

Η JUNGHEINRICH μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα πληροί τις απαιτήσεις των Χρηστών ή ότι η χρήση του θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη και χωρίς σφάλματα. Για το λόγο αυτό η JUNGHEINRICH, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Χρήστη λόγω μη ομαλής ή διακοπής της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου ή λόγω αδυναμίας πρόσβασης των Χρηστών σε αυτόν..

H JUNGHEINRICH δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη. Πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Χρήστη και όχι της JUNGHEINRICH και συνεπώς ο Χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο.

Συντήρηση

Σε κάθε περίπτωση η JUNGHEINRICH διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης.

Ασφάλεια

Αν και η JUNGHEINRICH καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Διαδικτυακού Τόπου από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η JUNGHEINRICH δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) ή των αρχείων των Χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτή την Τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για την επίσκεψη του Διαδικτυακού Τόπου ανήκουν στην JUNGHEINRICH ή στους παρόχους/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου ενδεχομένως ο Χρήστης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η δυνατότητα του Χρήστη για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Η JUNGHEINRICH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο Χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο Χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η JUNGHEINRICH, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον Χρήστη ή οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, απώλειας δεδομένων, διαφυγόντων κερδών ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), λόγω ή σε σχέση με: (i) τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Χρήστη ή οιονδήποτε τρίτο (ii) το κόστος ανάκτησης δεδομένων, πληροφοριών ή λογισμικού υποκατάστασης (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση ή διαγραφή, απώλεια των δεδομένων Χρήστη (iv) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τον Διαδικτυακό Τόπο ή τη χρήση του ή (v) οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει σε σχέση με παρεμβολές κατά τη χρήση ή διακοπή του Διαδικτυακού Τόπου.

Τυχόν υλικό ή περιεχόμενο που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου είναι στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη και αυτή η λήψη γίνεται με δική του ευθύνη και ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο υπολογιστικό του σύστημα ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου περιεχομένου ή υλικού.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις της JUNGHEINRICH εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας, ούτε ισχύουν ως προς την ευθύνη της JUNGHEINRICH σε περίπτωση αγοράς προϊόντων, οπότε θα ισχύουν τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους Όρους Ηλεκτρονικών Πωλήσεων.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι Χρήστες υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της JUNGHEINRICH. Η μη ενάσκηση από την JUNGHEINRICH των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή μη εφαρμογή τινός όρου που περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήστης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά ή από τον όρο αυτό. Ρητά η JUNGHEINRICH επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την JUNGHEINRICH, τους μετόχους, τα μέλη, τα στελέχη, τους εργαζομένους και εν γένει το προσωπικό της JUNGHEINRICH από κάθε ευθύνη για αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που εγείρεται από οιονδήποτε τρίτο και η οποία οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμόν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους του χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή από παραβίαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Χρήστη βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της JUNGHEINRICH. Η JUNGHEINRICH δύναται να εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης σε θυγατρική, συνδεδεμένη ή διάδοχο εταιρεία στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν προς όφελος και δεσμεύουν τους διαδόχους και εγκεκριμένους εκδοχείς των συμβαλλομένων. Οποιαδήποτε εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου θα είναι άκυρη.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την από μέρους του Χρήστη ή από μέρους της JUNGHEINRICH καταγγελία, η οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Η JUNGHEINRICH επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε Χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο Χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών ή αν η JUNGHEINRICH αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρείχε ο Χρήστης στο πλαίσιο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν την πλήρη, τελική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της JUNGHEINRICH και κάθε Χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο εν λόγω όρος θα τροποποιηθεί προκειμένου να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Οι επικεφαλίδες των παραγράφων στους παρόντες Όρους Χρήσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική σημασία.

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ JUNGHEINRICH

O Χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της JUNGHEINRICH ως απόρροια της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη.

ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η τυπωμένη έκδοση του Διαδικτυακού Τόπου και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διένεξη, αξίωση ή διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εκτέλεση, διατύπωση, ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων διαφορών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των προσπαθειών, όλες οι εν λόγω διενέξεις, αξιώσεις ή διαφορές θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην:

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Λουτρού 12

13678 Αχαρνές

Τηλέφωνο +30 (210) 2447 800

Φαξ +30 (210) 2447 799

E-mail: sales@jungheinrich-shop.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 06/12/2023

Τα λειτουργικά cookies είναι απενεργοποιημένα!

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία εκπρόσωπό μας, μέσω συνομιλίας, πρέπει να μας δώσετε την άδεια να ενεργοποιήσουμε τα λειτουργικά cookies. Μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε εάν πατήσετε το παρακάτω κουμπί, ή μπορείτε να διαμορφώσετε τα cookies επιλέγοντας τις ρυθμίσεις cookie παρακάτω.